DE/CZ/SK

 Školský spolok Komenský

Dvojjazyčne od škôlky až po maturitu

Vitajte na webových stránkach Školského spolku Komenský - 

zriaďovateľa a prevádzkovateľa materskej školy, obecnej školy a osemročného gymnázia vo Viedni. Už od roku 1872 je táto dobrovoľná organizácia neodmysliteľnou súčasťou českej viedenskej menšiny.
Školy Komenského už po dlhé desaťročia ponúkajú deťom žijúcim vo Viedni výučbu nielen v nemeckom, ale aj v českom a od roku 2004 aj v slovenskom jazyku. Za takmer 150 rokov prešli školami Komenského desaťtisíce žiakov a na výučbe a výchove sa podieľali tisíce učiteľov a vychovávateľov. Zmyslom nášho snaženia je uchovanie tohto vzácneho pokladu aj pre budúce generácie.


Aktuality

  • VS: Naša školská knižnica je opäť v prevádzke
  • Rg: Zástupcom študentov na šk.rok 2017/2018 sa stala Karolína Holíková z triedy 8.Org. Srdečne blahoželáme! 
  • VS: 20.10. fotenie žiakov a tried
  • Rg: 24.10. 8:00 - 12:00 hod., deň otvorených dverí pre rodičov žiakov 4. ročníkov VS Komenský
  • NB: 25.10. Halloween v družině
  • KdG: 9.11.  16:00 - 18:00 hod., svätomartinský lampiónový sprievod
  • Rg: 22.11.  fotenie žiakov a tried

SVK=školský spolok, KdG=materská škola, VS=obecná škola, NB=družina, Rg=reálne gymnázium, EV=rodičovská rada


Termíny

FotogalériaŠkolský spolok Komenský


Reálne gymnázium