DE/CZ/SK

 Školský spolok Komenský

Dvojjazyčne od škôlky až po maturitu

Vitajte na webových stránkach Školského spolku Komenský - 

zriaďovateľa a prevádzkovateľa materskej školy, obecnej školy a osemročného gymnázia vo Viedni. Už od roku 1872 je táto dobrovoľná organizácia neodmysliteľnou súčasťou českej viedenskej menšiny.
Školy Komenského už po dlhé desaťročia ponúkajú deťom žijúcim vo Viedni výučbu nielen v nemeckom, ale aj v českom a od roku 2004 aj v slovenskom jazyku. Za takmer 150 rokov prešli školami Komenského desaťtisíce žiakov a na výučbe a výchove sa podieľali tisíce učiteľov a vychovávateľov. Zmyslom nášho snaženia je uchovanie tohto vzácneho pokladu aj pre budúce generácie.


Aktuality

  • VS: 20. - 24.11. PROJEKTOVÝ TÝŽDEŇ "Jazyk a reč"
  • Rg: 22.11.  fotenie žiakov a tried
  • Rg: 29.11. 17:00 - 20:00 triedne schôdzky
  • VS: 30.11. 15:00 - 18:00  triedne schôdzky
  • KdG: 5.12. 9.00 návšteva školy predškolskými deťmi
  • KdG: 6.12. Mikuláš v škôlke
  • VS/NB: 6.12. oslava sv. Mikuláša
  • KdG: 18.12. vianočná besiedka
  • VS: 20.12. 9:00 - 10:00 vianočná besiedka

SVK=školský spolok, KdG=materská škola, VS=obecná škola, NB=družina, Rg=reálne gymnázium, EV=rodičovská rada


Termíny

FotogalériaŠkolský spolok Komenský


Reálne gymnázium