Nepovinná cvičení

Kurz německého jazyka

Konverzace v němčině

Ruština

Matematika

Volejbal 

Školní orchestr

Fotoklub

Příprava na budoucí povolání

Kurz anglického jazyka

Slovenština

Latina

Šachy

Florball

Školní pěvecký sbor

Kroužek malování

Moderní média

Kurz českého jazyka

Španělština

Anglická konverzace

Divadelní kroužek

Lezecký klub

Tanec

Kurz vaření