Code: ... ...

Videos

Schulverein Komenský / Školský spolek Komenský

Hymne des Schulvereines Komenský / Hymna Školského spolku Komenský


Kindergarten / Mateřská škola

12/2020: Fröhliche Weihnachten / Veselé Vánoce


11/2020: Virtueller Tag der offenen Tür / Virtuální den otevřených dveří

Volksschule / Obecná škola

12/2020: Fröhliche Weihnachten / Veselé Vánoce


11/2020: Virtueller Tag der offenen Tür / Virtuální den otevřených dveří 

Realgymnasium / Reálné gymnázium

12/2020: Rg wünscht Frohe Weihnachten! / Rg přeje Veselé Vánoce!


11/2020: Virtueller Tag der offenen Tür / Virtuální den otevřených dveří