Code: ... ...

Rímsko-katolícke náboženstvo

povinne - voliteľný predmet 

Súčasná úloha náboženstva zodpovedá stavu dnešnej Európy - tá je charakteristická prepojením rôznych kultúr a rozličných druhov viery.

Náboženstvo ako predmet na školách pomáha mladým ľuďom zorientovať sa v zložitej spleti tejto prepojenej Európy. Ponúknuť pohľad, že aj v našom supermodernom svete sa o jeho hodnoty môžeme oprieť.

Náboženstvo môže tiež ponúknuť odpovede na tému našej rozdielnosti, príčiny konfliktov nášho súčasného sveta, a to deťom z rodín veriacich i neveriacich.

Cieľom hodín náboženstva je prehlbovať znalosti (nie vieru) o našej kultúre stojacej na židovsko-kresťanských základoch, rovnako tak ako vedomosti o iných kultúrach a ich náboženstvách. Veď je dobré vedieť prečo máme vianočné prázdniny práve do 6.1. a prečo je Veľká noc, čo sú to Turíce, kto sú Židia a ... Týchto "a" by tu mohlo byť mnoho!

Hodiny sa snažíme viesť neformálne a majú ponúknuť alternatívu v náročnom programe našich žiakov. Spestrenie hodín pečením nekvaseného chleba alebo návštevou synagógy či mešity patrí už k stáliciam v našich hodinách.

Květa Apolin
Pavol Kubicar