Code: ... ...

Angličtina

povinne voliteľný predmet

pre 7. ročník
2 hodiny týždenne

Vyučujúci: Mag. Jan Killian

Na hodinách tohto povinne voliteľného predmetu je priestor venovať sa témam, na ktoré v bežnom vyučovaní nezostáva dosť času. Ide o projektové vyučovanie a výsledky práce sú zreteľné ako v triede, tak mimo nej. 

Zaoberáme sa intenzívne literatúrou, pracujeme s článkami z blogov a webových stránok, alebo sa zaoberáme kultúrou a variantami reči v anglicky hovoriacich krajinách, s ktorými sa môžeme stretnúť napríklad v Írsku, v Škótsku, na Jamajke alebo Malte a v Libérii alebo Austrálii.

Ďalšie projekty sa týkajú napríklad práce so správami a dokumentárnymi filmami alebo sa zaoberajú filmovou históriou a kinematografiou.

Cieľom tohto predmetu je prehĺbenie rečových schopností a aj všeobecných znalostí.