Code: ... ...

Školní pěvecký sbor

nepovinné cvičenie

Na našej škole má hudba svoje pevné miesto. Máme dobre vybavenú hudobnú miestnosť s veľkým množstvom hudobných nástrojov, ktoré žiaci môžu používať ako v hodinách hudobnej výchovy, tak pri rôznych vystúpeniach. Mimo bežnej hodiny majú žiaci poobede možnosť navštevovať zbor a orchester a po dohovore aj cvičiť alebo spoločne hrať. Všeobecne majú žiaci možnosť sa na niektoré hudobné nástroje učiť, napr. klavír, violu, gitaru.

Naši žiaci sú hudobne motivovaní a účinkujú na koncertoch, divadelných predstaveniach, školských omšiach, vernisážach a reprezentujú na mimoškolských súťažiach. Podporujú ich učitelia, hudobní nadšenci. Náš repertoár sa skladá z ľudových piesní, klasickej hudby, muzikálov, populárnej a popovej hudby. Spievame predovšetkým v nemčine, češtine, slovenčine a angličtine, ale aj iné jazyky si prídu na svoje. Máme dobrú spoluprácu s veľvyslanectvami, s Wiener Konzerthaus, s Wiener Musikverein a s radnicou. Okrem toho pravidelne navštevujeme koncerty a vybrané premietania filmov. Za zmienku stojí, že každé dva roky sa koná jarný koncert, kde sa deti môžu nielen prezentovať, ale aj zažiť nezabudnuteľné momenty.