Code: ... ...

Ročenka

  • kompletný súpis činností jednotlivých tried všetkých stupňov počas školského roka
  • ročenku dostanú všetci žiaci, učitelia, subjekty verejnej správy ako Spolková kancelária, veľvyslanectvo Českej a Slovenskej republiky, Školská rada a firmy, ktoré svojimi inzerátmi umožňujú financovanie tejto knihy
  • vychádza 1x ročne
  • cena € 14 / ks
  • V prípade záujmu je možné doobjednať aj ročenky z rokov 1996/97 - 2018/19