Code: ... ...

"Česká a slovenská Vídeň dnes"

Časopis

  • časopis s informáciami a novinkami školského spolku
  • články jednotlivých škôl, kalendár akcií, oznámenie menšín
  • písané po česky, slovensky a nemecky
  • pre študentov, rodičov a priateľov našej školy
  • vychádza 5x ročne
  • predplatné € 20 / rok

Inzercia


  • ceny a formáty viď obrázok
  • inzeráty týkajúce sa hľadania/ponuky práce sú zadarmo

V prípade záujmu o inzerciu do časopisu kontaktujte prosím Mag. Margitu Jonas - margita.jonas(at)komensky.at<= späť na Tlač a publikácie