Code: ... ...

Vícejazyčná paměť migrace

26.11.2022

Rozhovory žáků s prarodiči

V rámci tohoto projektu vedou žáci 9. až 12. ročníku rozhovory o životě se zástupci generace prarodičů v jazyce jejich původu nebo v němčině - podle volby dotazovaných.

Na začátku se žáci seznámí s problémem sociální reprezentativnosti historických pramenů: do jaké míry prameny spravedlivě odrážejí rozmanitost společnosti. Studenti se seznámí s metodou orální historie (historický výzkum založený na ústním vyprávění). V malých skupinách samostatně vypracují otázky a provedou audiorozhovory. Produktivně se zabývají vlastní vícejazyčností a trénují překladatelské postupy.

Ve spolupráci s osmi školami ve Vídni a Dolním Rakousku vznikly zvukové nahrávky asi 70 rozhovorů s migranty v 15 až 20 jazycích - jako příspěvek k rakouskému "archivu migrace". Rozhovory budou s kompletními překlady archivovány v Rakouské mediální knihovně a prezentovány na webové výstavě.

Georg Traska vede projekt jako pracovník IKT (Institut pro kulturní studia a dějiny divadla při Rakouské akademii věd).

Projekt podpoří Ministerstvo pro vzdělávání BMBWF.