Code: ... ...

Česká a slovenská Vídeň dnes

Časopis

  • časopis s informacemi a novinkami školského spolku
  • články jednotlivých škol, kalendář akcí, sdělení menšin
  • psáno česky, slovensky a německy
  • pro studenty, rodiče a přátele naší školy
  • vychází 5x ročně
  • předplatné € 20/rok

Inzerce


  • ceny a formáty viz obrázek
  • inzeráty týkající se hledání/nabídky práce jsou zdarma


V případě zájmu o inzerci do časopisu kontaktujte prosím Mag. Margitu Jonas - margita.jonas(at)komensky.at